Tyto webové stránky přinášejí informace o různých typech pojištění, která lze obecně rozdělit na zákonná (sociální a zdravotní pojištění) a smluvní (uzavřená mezi pojistníkem a pojistitelem). Jsou zde také popsány různé druhy pojištění podle předmětu pojištěnípojištění majetku (domácnosti, nemovitosti, rekreačních objektů, garáží, jízdních kol apod.), pojištění osob (dětí, advokátů, jednatelů společnosti aj.) a pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, ale také např. povinné ručení). Jednotlivá pojištění se navzájem prolínají a v rámci jednoho pojistného vztahu může být uzavřeno více druhů pojištění.