Pojištění vkladů je určeno k ochraně peněz uložených v bankách. V případě krachu banky dostanou vkladatelé své finanční prostředky (nebo jejich podstatnou část) zpět od pojistitele. Cílem pojištění vkladů je ale také udržení celkové stability bankovního trhu. Pojištění vkladů je v ČR i v ostatních zemích EU povinné. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. K minimalizaci dopadů pádu banky slouží Fond pojištění vkladů. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100% vkladu maximálně však do výše 50 000 EUR, tj. asi 1,25 milionu korun, na jednoho klienta v jedné bance.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci