Jedná se o specifický druh pojištění, které slouží leasingové společnosti a jejím klientům (nájemcům) jako ochrana před různými riziky. S pojišťovnou je možné sjednat pojištění o předmětu leasingu nebo pojištění neschopnosti účastníka leasingové smlouvy splácet leasingové splátky. Pojišťovny nabízejí i doplňková pojištění, např. pojištění věci osobní potřeby dopravovaných motorovým vozidlem (v případě poškození, zničení nebo odcizení věcí osobní potřeby poskytne pojišťovna pojistné plnění až do klientem stanovené výše) nebo úrazové pojištění osob dopravovaných motorovým vozidlem (pokud klient při dopravní nehodě utrpí zranění, které bude mít trvalé následky nebo na následky zranění zemře, vyplatí pojišťovna pojistné plnění do výše sjednané klientem ve smlouvě).

Štítky: , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci