Pojištění léčebných výloh je součástí cestovního pojištění, které by si měl každý při cestě do zahraničí sjednat. V případě úrazu nebo náhlého onemocnění uhradí pojišťovna za pojištěného nezbytné náklady na lékařské ošetření a léčbu, léky, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení nebo v případě smrti na převoz tělesných ostatků zpět do ČR či na pohřeb v zahraničí. Hrazena může být i přeprava nezletilých dětí hospitalizovaných rodičů zpět do místa bydliště nebo náklady na ubytování blízké osoby (tzv. pojištění opatrovníka). Pojistnou částku je třeba zvolit v dostatečné výši, a to s ohledem na zdravotní stav klienta, prováděné aktivity, místo pobytu apod.

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci