Pojištění odpovědnosti občanů se vztahuje na škody vzniklé z činností v běžném občanském životě (např. při provozu domácnosti, sportu a rekreaci apod.), na škody vzniklé ze správy, nájmu nebo vlastnictví nemovitosti (např. úraz na chodníku) nebo na škody vzniklé na stavbě či demolici. Sjednat lze také pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete, vlastníka nebo provozovatele plavidla, případně i pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti. Pojišťovny obvykle nabízejí tři pojistné limity – pro škody na zdraví, pro škody na majetku a pro škody finanční.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci