Toto pojištění je určeno ke krytí škody, kterou zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli při výkonu svého zaměstnání nebo v přímé souvislosti s ním. Vztahuje se na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou z nedbalosti a na odpovědnost za škodu na svěřených věcech. Podle současné legislativy může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci náhradu způsobené škody až do výše 4,5 násobku jeho hrubého měsíčního výdělku. Cena pojištění závisí na výši zvoleného limitu, na faktu, zda pojištěný řídí při výkonu zaměstnání vozidlo zaměstnavatele, a na povolání pojištěného. Pojištění se vztahuje vždy ke konkrétnímu zaměstnavateli, dojde-li ke změně zaměstnavatele, je třeba změnit i smlouvu.

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci