Pojištění pohledávek slouží nejen jako ochrana pro případ neuhrazení plateb, ale také jako prevence proti možným škodám. Prostřednictvím průběžného sledování bonity odběratelů a zavedením pravidel pro přidělování úvěrových limitů totiž usnadňuje růst obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu. V případě selhání platby zajišťuje vyplacení odškodnění.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci