Pojištění zvířat chrání chovatele před ztrátami vzniklými v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážky chovaných zvířat. Hromadné škody vznikají především v důsledku nákaz, živelních pohrom, extrémních klimatických vlivů, otrav apod. S pojišťovnou lze uzavřít i pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete, které se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel. Další možností je pojištění nákladů n veterinární léčbu zvířete v zahraničí v rámci cestovního pojištění.

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci