Účelem pojištění je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých událostí. Jedná se tedy o vytváření finanční rezervy, která má sloužit k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojistníkovi z nahodilých událostí. Zakoupením pojištění, tedy určitého produktu, pojistník přenáší určitá rizika na pojistitele. Většinou se tedy ze strany pojistníka nejedná o investici v pravém slova smyslu (výjimkou je např. životní pojištění), ale o jakousi „úplatu“ za jistotu, že dojde-li k pojistné události, pojišťovna se bude podílet na odstraňování následků nepříznivé situace.

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci