Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona a která s pojistníkem uzavírá pojistnou smlouvu. V případě vzniku pojistné události za doby trvání pojistného vztahu se zavazuje vyplatit pojistníkovi smluvenou částku, nastane-li nahodilá událost, která je stanovena v pojistné smlouvě. Pojistitelem je obvykle pojišťovna.

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci