Pojistník je klient pojišťovny, tzn. osoba, která s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu a je tedy povinna platit pojistné. Může se jednat jak o fyzickou, tak i o právnickou osobu. Pojistník nemusí být nutně totožný s pojištěným.

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci