Zdravotní pojišťovna je specializovaná zdravotní a finanční instituce, která provádí zdravotní pojištění, jehož rozsah je dán platnými právními normami. Jejím úkolem je vybírat zdravotní pojištění od pojištěnců, jejich zaměstnavatelů a od státu, hradit zdravotní péči na základě smluv, které zdravotní pojišťovna uzavřela se zdravotnickými zařízeními, hradit náklady za léčení pojištěnců na území ČR i v zahraničí a částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky apod.

Štítky: , , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci