Každý zaměstnavatel je povinen odvádět za své zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. Ze zdravotního pojištění je hrazena zdravotní péče, sociální pojištění pokrývá pojistné na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti. Existuje i mnoho dalších druhů pojištění zaměstnanců, která kryjí případná pracovní rizika. Výhodnější je sjednat kolektivní pojištění osob. Jeho předmětem je nejčastěji úraz nebo smrt. Úrazové pojištění je sjednáváno zejména u rizikových pracovních činnosti (např. řidičů, horníků, dělníků apod.) a jeho účelem je krýt případné náklady na léčbu, trvalé následky nebo smrt úrazem. Častým typem pojištění je i cestovní pojištění zaměstnanců, které slouží ke krytí celé řady rizik při služebních cestách ( náhlého onemocnění, odcizení zavazadel apod.). Dalším druhem pojištění zaměstnanců je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Štítky: , , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci