Pojištění domácnosti pomáhá majitelům domácností zmírnit následky škod na věcech, které jsou součástí bytu a jsou uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Rozlišují se obvykle dvě skupiny pojistných rizik: riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti a případně v dalších nebytových prostorách a riziko vzniklé na základě vloupání a riziko živelné zkázy (požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu apod.). Cena pojištění je závislá nejen na výši a rozsahu pojistného krytí a zvolené spoluúčasti, ale také na lokalitě, ve které se domácnost nachází (dražší bývá např. pojištění domácností, které se nacházejí na samotě).

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci