Pojištění firmy je určeno k ochraně hodnoty movitého majetku firmy proti různým pojistným rizikům. Rozsah pojištění firmy či podnikatelů je přizpůsoben stavu a požadavkům co do výše pojistných částek i stavu pojišťovaných předmětů s možností aktualizace v souvislosti s rozvojem firmy apod. Při pojišťování velkých průmyslových komplexů s vysokou pojistnou částkou je nutná spolupráce s více pojišťovnami, neboť jednotlivá pojišťovna nemá obvykle dostatečnou pojistnou kapacitu, aby takový komplex mohla pojistit sama. V tomto případě je vhodné využít služeb pojistného makléře.

Štítky: , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci