Pojištění majetku pomáhá zmírnit finanční ztráty, které vzniknou v případě škody na movitém a nemovitém majetku v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo vandalismu. Může být sjednáno fyzickými osobami, a to jak občany ČR, tak i cizinci. Lze ho rozdělit do dvou základních kategorií: pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Současně s pojištěním majetku je také možné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu.

Štítky: , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci