Tento typ majetkového pojištění je určen k ochraně chat a chalup před nepředvídatelnými událostmi, jako jsou přírodní živly, odcizení či vandalismus. Vzhledem k tomu, že se tyto objekty často nacházejí mimo civilizaci, míra pravděpodobnosti vzniku škody je velmi vysoká. Pojistit lze jak vlastní stavbu, tak i její zařízení, pojistná částka se ale obvykle určuje zvlášť pro stavbu a zvlášť pro zařízení, neboť ke škodám může dojít nezávisle na sobě. Pro pojištění rekreačních nemovitostí platí stejná pravidla jako v případě pojištění rodinných domů a staveb. Lze sjednat i různá připojištění, např. pro případ škody vzniklé nárazem dopravního prostředku. Pojistná sazba souvisí s výší pojistné částky, rozsahem zvoleného připojištění, poměrem dané spoluúčasti a charakterem místa pojištění (platí např. zásada čím vyšší riziko povodní, tím vyšší pojistné). Rovněž míra zabezpečení má u řady pojišťoven následný vliv na sazbu pojistného.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci