Umělecká díla (originální nebo unikátní díla význačných autorů s vysokou uměleckou kvalitou), starožitnosti (unikátní věci s uměleckou hodnotou starší než 100 let) a cennosti (peníze, ceniny, klenoty, drahé kovy, drahokamy, šekové knížky, cenné papíry apod.) se pojišťují jako soubor (tj. všechny věci, které se nacházejí v místě pojištění) nebo jednotlivě (tato věc musí být specifikována v pojistné smlouvě). Pojištění se sjednává na obvyklou cenu, u peněz na jejich nominální hodnotu. Lze sjednat živelní pojištění uměleckých děl, starožitností a cenností a pojištění uměleckých děl, starožitností a cenností pro případ odcizení.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci