Autopojištění může zahrnovat jak povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je ze zákona povinen uzavřít každý vlastník vozidla, tak i havarijní pojištění vozidla. Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Neslouží však k úhradě škody na vlastním vozidle. Za tímto účelem je třeba uzavřít havarijní pojištění. Povinné ručení se rovněž nevztahuje na škodu na zdraví řidiče, který nehodu způsobil. Pro cesty do zahraničí je třeba si opatřit tzv. zelenou kartu, kterou pojišťovna vydá na požádání. Pojišťovny se snaží zvýhodnit dobré řidiče systémem bonusů (slev na pojistném) a znevýhodnit řidiče s velkým počtem nehod pomocí malusů (zvýšením pojistného).

Štítky: , , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci