Důchodové pojištění je jednou z forem kapitálového životního pojištění. Jeho účelem je zvýšení životního standardu osob v důchodovém věku. Po dosažení stanovené věkové hranice je oprávněné osobě vyplácena naspořená částka, a to buď ve formě pravidelného důchodu nebo v podobě jednorázového vyplacení naspořené částky.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci