Sociální pojištění je pojištění, které je odváděno organizacemi, zaměstnanci, OSVČ a osobami, které se účastní dobrovolně, do státního rozpočtu, a to formou pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vyměřovací základ se liší podle druhů činnosti a je násoben sazbou pojistného. Povinností organizace je vést tzv. evidenční listy po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu, v nichž jsou uvedeny údaje o dobách pojištění a vyměřovacích základech.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci