Jedná se o formu pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče. Lze ho rozdělit na dvě části: zákonem předepsané zdravotní pojištění a komerční pojištění. Zatímco zákonem předepsané zdravotní pojištění musí odvádět každý plátce (pojištěnec, zaměstnavatel a stát) jednotlivým zdravotním pojišťovnám, uzavření komerčního pojištění záleží na libovůli každého z nás. Pojištěnec má právo si vybrat zdravotní pojišťovnu a jednou za 12 kalendářních měsíců ji může změnit (vždy ale jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí).

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci