Jedná se o formu pojištění, které v sobě zahrnuje jak pojištění pro případ úmrtí, tak i spoření. Jeho cílem je tedy finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě smrti klienta. Vhodné je zejména pro živitele rodin, jejichž úmrtím přijde zbytek rodiny o podstatnou část příjmů. Životní pojištění může být vyžadováno i bankou při poskytnutí úvěru. Pojištění lze uzavřít jen do určitého věku života. Na trhu se vyskytuje několik druhů životního pojištění: rizikové životní pojištění (kraje pouze pojištěná rizika, nekryje riziko dožití, neobsahuje spořící složku), kapitálové životní pojištění (pro případ smrti nebo dožití, obsahuje spořící složku), investiční životní pojištění (obsahuje spořící složku, investiční strategii si volí klient) a důchodové pojištění (pojištění pro případ dožití, není kryto riziko smrti, obsahuje spořící složku, je třeba ho rozlišovat od penzijního připojištění se státním příspěvkem).

Štítky: , , , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci