Pojistné na důchodové pojištění je součástí pojistného na sociální zabezpečení. Účast na důchodovém pojištění je v ČR povinná při splnění zákonem stanovených podmínek. Placení pojistného upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Plátci pojistného na důchodové pojištění mají nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení. Základním předpisem, který upravuje nároky na důchod, stanovení jejich výše a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci