Pojistné na nemocenské pojištění je součástí pojistného na sociální zabezpečení. Výše pojistného se určuje procentní sazbou z vyměřovacího základu, který se zjišťuje za rozhodné období. Veškerou zodpovědnost za stanovení správné výše pojistného, které je ze zákona povinen platit jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, a za jeho včasný odvod zodpovídá zaměstnavatel. Pojistné na nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci