Pojistné na sociální zabezpečení sestává z plateb na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Cílem nemocenského pojištění je zabezpečit ekonomicky činné obyvatelstvo v době nemoci či mateřství. Důchodové pojištění slouží k zabezpečeni v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. V takovém případě mají plátci pojistného nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení. Pojistné na sociální pojištění je ze zákona povinné, pouze osoby samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně.

Štítky: , , , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci