Zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče. Pojištěnec má právo si vybrat zdravotní pojišťovnu a maximálně jedenkrát za rok ji změnit. Tuto změnu musí oznámit do osmi dnů svému zaměstnavateli. Platí totiž zásada, že u zdravotního pojištění musí být za každého pojištěnce v každém okamžiku někdo plátcem. Ze zdravotního pojištění v ČR mohou být vyňaty pouze osoby s trvalým pobytem v ČR, které se zdržují v cizině nepřetržitě déle než 6 měsíců.

Štítky: , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci